Červen – období dárků

Červen – období dárků - MAISON & TULIPES    Ano, dostaneme dárek, všichni. Sice každý něco jiného, zato na jedno téma. V červnu u každého z nás totiž vykrystalizuje vědomí vlastní hodnoty. U někoho nové, u jiného silnější. U každého z nás bude, pochopitelně, spočívat v něčem jiném. V jistém smyslu budeme všichni cítit nějaký přetlak, jehož působením má vzniknout něco nového. Ať originální výtvor, či určení nového směru činnosti.

VNÍMAVOST

Budeme totiž celkově citlivější a taky vnímaví k potřebám druhých. Budeme potřebovat okolo sebe spřízněné duše. Zjistíme, jak jsou ostatní lidé zajímaví a na názory jiných se podíváme z jiného pohledu. Asi lépe pochopíme jejich postoje a bude se nám s nimi snadněji hovořit. Může se také stát, že díky tomuto objevování také lépe pochopíme sebe. V podstatě bychom se měli cítit radostně, bezstarostně, hravě.

Ačkoli předchozí události mohly být tíživé, vyrovnáváme se s nimi. Posílíme tím své sebeovládání a pocit odpovědnosti.

VÝHRA

V nějakém smyslu se můžeme zbavit pout a vyhrát sami nad sebou, objevit svou novou sílu. Možná to bude životní zkouška. Mysleme na to, abychom neudělali nic, co by nás v dalších dnech mrzelo. V červnu bude naše myšlení podporovat intuitivní energie, tak co si přát víc? Proto buďme pozorní, s kým, nebo s čím život spojujeme.

Jak ještě červen nejlépe využít? Máme šanci načerpat pohodu a inspiraci pro další období. Možná se projeví pocity osudovosti, možná jen budeme hledat vlastní nové začátky. Neničme bezhlavě své jistoty, ale také nepropadejme závislosti, nenechejme se obloudit.

Věnujte svým myšlenkám a postojům v červnu zvýšenou pozornost.

K tomu je nezbytná jemnost, abyste je zachytili a ticho, abyste uslyšeli, co vám říkají.

Magda Kinská