Červenec - Třídění v mysli

Červenec - Třídění v mysli - MAISON & TULIPES    V červenci naše bystré a pohotové myšlení zaznamená nový příliv energie. Skvěle rozeznáme to důležité a to podružné. Možná ale nepůjde vše podle našich představ. Je důležité neprozrazovat neuváženými řečmi své slabiny, nesnažit se ovládat a manipulovat. Budeme mít tendenci riskovat, spekulovat a výsledek bude nejistý. Pokud se budeme prosazovat uvážlivě a s citem jak v práci, tak i v přátelství a v lásce, někdo určitě ocení náš zájem i naši zdrženlivost.

V červenci naše bystré a pohotové myšlení zaznamená nový příliv energie. Skvěle rozeznáme to důležité a to podružné. Možná ale nepůjde vše podle našich představ. Je důležité neprozrazovat neuváženými řečmi své slabiny, nesnažit se ovládat a manipulovat. Budeme mít tendenci riskovat, spekulovat a výsledek bude nejistý. Pokud se budeme prosazovat uvážlivě a s citem jak v práci, tak i v přátelství a v lásce, někdo určitě ocení náš zájem i naši zdrženlivost.

Pravděpodobně budeme vznětlivější než jindy. Bude těžké zbavit se nervozity a neklidu. Možná nám pomůže být aktivními, ale pozor na nebezpečnou činnost. Když v červenci uhlídáme svou popudlivost a sklon riskovat, mohla by naše aktivita vést k úspěchu pracovnímu nebo milostnému. Budeme umět vyjádřit, co cítíme, a budeme mít k tomu také odvahu. Kdo se však bude cítit křečovitě a podrážděně, tomu se asi nepodaří prosadit se ani s originálním přístupem.

Buďte tedy celý měsíc velmi pozorní, ať nepřehlédnete nebezpečí! Dít se bude neočekávané a svou rychlost můžete lehce přecenit. Citlivost a čestnost bude vystavena určité zkoušce, zato naše fantazie může přinést hmatatelné výsledky. Není třeba ničit bezhlavě své jistoty, ale ani propadat závislosti. Hlavní je nenechat se obloudit.

Nebojujte, ale promýšlejte strategii. Věnujte pozornost souhrám okolností a hlavně buďte pravdiví – nejvíc sami k sobě. Přeji vám správné nasměrování vaší pozornosti, protože kam bude směrovat vaše energie, tam se také bude odehrávat váš život.

Magda Kinská