LISTOPAD - DĚJE POD POVRCHEM

LISTOPAD - DĚJE POD POVRCHEM - MAISON & TULIPES    V listopadu vycítíme, co se děje pod povrchem většiny situací, ať jde o důvěrné vztahy, obchod, práci nebo něco dalšího a třeba mnohem většího. Budeme i schopni rozklíčovat, proč se to děje, a tak nejen získat sílu, ale i schopnost děje ovlivnit, zkazit nebo opravit, poškodit nebo očistit, uškodit nebo pomoci.

 

listopadu vycítíme, co se děje pod povrchem většiny situací, ať jde o důvěrné vztahy, obchod, práci nebo něco dalšího a třeba mnohem většího. Budeme i schopni rozklíčovat, proč se to děje, a tak nejen získat sílu, ale i schopnost děje ovlivnit, zkazit nebo opravit, poškodit nebo očistit, uškodit nebo pomoci. Ve hře budou, bohužel, všechny tyto aspekty. Jaká bude naše volba, záleží na naší odvaze a postoji. Budeme bojovat s temnou stránkou života i sebe sama, s nejhlubšími pochybnostmi a pocity. Nepoddávejme se jim. Způsobily by nám jen samotu a odloučení.Máme šanci se dostat opravdu hluboko, pozvednout se z hloubky, anebo spadnout ještě níž. Oboje může vést k velké důvěrnosti se životem samým.

Budeme mít tendenci být jakoby v mlze, abychom zůstali skryti před hrozícím nebezpečím. Pokud zapomeneme na strach, přijde touha něco opustit, a když v sobě najdeme dost odvahy, můžeme něco pustit do svého nitra. Za odměnu možná zažijeme kouzelný okamžik alchymistického uvolnění a z něčeho děsivého se stane něco pro nás hojivého a konejšivého.

Naše srdce budou po čemsi silně toužit a budeme cítit, že se vlastně chceme rozplynout v kráse a čistotě.

Díky zkušenostem, které nasbíráme, přijde poznání a pochopení, jak je nezbytné uvědomění si reality neviditelných sil, myšlenek, pocitů a imaginace, a taky, že je nutné, aby základy, na kterých všechno stojí a které většinou nejsou vidět, byly pevné.

 

Magda Kinská