Srpen - nové pohledy a jednoduchost

Srpen - nové pohledy a jednoduchost - MAISON & TULIPES    Získáme jiný náhled na život. Možná objevíme něco, co mu dává smysl a cíl. Důkladně o věcech budeme přemýšlet, tak tedy přemýšlejme i nad city a způsobem, jak je projevujeme. Každý den bude spousta příležitostí naučit se něco nového.

Jakou chceme budoucnost?

Zkusme využít srpen a podívat se z onoho nového pohledu nejen na naši osobní, ale i celospolečenskou situaci. Podívejme se na vše jinak, a hlavně přes optiku výhledu do budoucna. Zda vůbec takovou chceme. Snažme se trávit více času o samotě a přemýšlejme nad svými pocity, rozvíjejme kvalitu verbální i neverbální komunikace. Zkusme se, v tomhle našem usebrání, podívat na rozdíly mezi lidmi a na svět kolem velkoryseji, s větším pochopením a tolerancí.

Hvězdy na naší straně

Všechna pro k uskutečnění nových nebo dříve zapomenutých plánů, budou na naší straně. Síla, klid, bystrý rozum i kritická mysl.

Ujasníme si, co je důležité, čeho si ceníme. Saturn nám pomůže přebudovat vnitřní hodnotový systém, Uran přeskupí některé z pracovních, společenských či jiných pozic. Získáme víc svobody. Jak? Třeba jen obecnou vzpourou vůči povinnostem, nebo závazkům, které nás tížily.

Vytáhněme rodinná alba

Srpen bude pravděpodobně obdobím, kdy se budeme vracet vzpomínkami do dětství. Vzpomínejme, přemýšlejme spolu s Neptunem o domově svého dětství i o svém nynějším bydlení. Vzpomínejme na předky a těšme se z chvil strávených nad fotografiemi.

Hlavně jednoduše

Možná budeme mít pocit, jako bychom byli něčím ovládáni a k něčemu puzeni.

Má rada je: JEDNODUCHOST.

Zcela neúprosně dělejme a řešme věci i situace tím nejjednodušším způsobem. Pokládejme jednoduché otázky a vyžadujme jednoduché odpovědi.

Chtějme život jednoduchý, čistý a průzračný, pak bude k žití.